جملات ناب و روح‌بخش عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل

حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

عکس نوشته، منزلگاه خدای رحمان، قلب

قلبی که
منزلگاه خدای رحمان باشد
مقدس است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، حرکت در راه دین، راز و نیاز عاشقانه

آنچه آدمی را در راه دین حرکت می‌دهد
راز و نیاز عاشقانه
به معبود یکتاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، ارواح قدسی

ارواح قدسی
چنان لطیف‌اند
که در یک زمان می‌توانند همه جا باشند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عارف اهل چیست

عارف
اهل عشق است
نه بحث و جدل

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، آزادی و آزادگی

همچون پرندۀ آزاد
به پرواز درآیید
و نغمه‌سرایی کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، رهایی، پروانه شدن

اگر پروانه شدن هوس است
پاره باید کرد پیله وابستگی‌ها را
و رها شد از زندان خودپرستی‌ها

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، قلب مرآت جهان نماست

قلب مرآت جهان نماست
وقتی پاک و صیقلی شود، تصویر عالم در آن متجلی گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، وصال معشوق

عاشق
به‌واسطۀ دوری از ناپاکی‌های ظاهری و باطنی
به وصال حضرت معشوق خواهد رسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عشق چیست

عشق زیباترین و آراسته‌ترین لباس‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، دروغگو کیست

دروغگوست
آن که حرف و عملش
با قرآن منطبق نباشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، قلب انسان

قلب انسان
به وسعت زمین و آسمان‌هاست
دوزخیان را توان درک این مهم نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، نفس

آنکه درگیر نفس است
درکی از عشق ندارد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، درب دنیا و آخرت

چون درب دنیا را
به روی خود ببندید
درب آخرت به رویتان گشوده گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، کمال بی انتهاست

ناشناخته بودن انسان
به جهت بی انتهایی کمال است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، کفران نعمت

دنیا دوستی کفران نعمات پروردگار است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عاشق واقعی کیست

عاشق واقعی به دور از ناپاکی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، کائنات

کائنات
آمیزه‌ای از خوبی‌ها و بدی‌هاست؛
این تو هستی
که خوبی و یا بدی را انتخاب می‌کنی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عقل جسمانی

آنکه با عقل جسمانی و به دور از عشق
قدم در محفل روحانیان و نورانیان می‌گذارد
دیر یا زود
به اهل ناپاک خود باز می‌گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، طائران قدسی

ما طائران قدسی هستیم
که در لجنزار طبیعت به دام افتاده‌ایم
تنها راه رهایی و پرواز،
پاک شدن از آلودگی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، راه ولایت

راه ولایت
هم سخت است و هم آسمان
سختی‌اش در بدبینی
و راحتی‌اش در این است که
همه چیز را خوب و زیبا ببینی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، سالک الی الله

سالک الی الله
به‌واسطۀ روح
به سوی معشوق قدم بردارد
و در این حال، نفس او نیز به حرکت در آید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، فیض و رحمت

تا آن‌گاه که
عاشق به سوی معشوق
چشم دل گشوده
دمادم بر او فیض و رحمت خواهد رسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، تکنولوژی، طهارت

همان‌طور که اجسام به‌واسطۀ تکنولوژی می‌توانند
به مکان‌های دور و دراز سفر کنند
ارواح هم به‌سبب طهارت و تزکیه
می‌توانند به زمان‌های گذشته و آینده بروند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، قدرت درونی

چنانچه انسان
به قدرت درونی خودش پی ببرد
از هیچ قدرتی جز قدرت خداوند بیمناک نگردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، زن کیست، جلوه عشق آسمانی

زن
جلوۀ عشقی آسمانی و نورانی است
حال آنکه هوسرانان
او را به بازیچه گرفته‌اند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، هوای طوفانی، شهوات

چگونه است که از هوای طوفانی در هراسید
و حال آنکه از طوفان هولناک شهوات
نمی‌ترسید؟!

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، صبر اکبر و اصغر

صبر بر دو نوع است:
صبر صغیر و صبر عظیم
پس تحمّل مشکلات دنیوی، صبر اصغر
و شکیبایی در برابر خواهش‌های نفسانی، صبر اکبر است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، شتاب به سوی دنیا

از دنیا هر چه بیشتر دوری کنی
دنیا شتابنده‌تر به سویت خواهد آمد
و بالعکس
هرچه به طرف دنیا شتابنده باشی
دنیا از تو گریزان‌تر می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عشق زمینی و آسمانی

به سبب عشق زمینی
پایین تنه به رقص آید؛
در حالی که به واسطۀ
عشق آسمانی
بالاتنه در سماع آید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

سگ نفس را از حریم دل دور کن
تا جایگاه پاکیزه‌ای
برای حضور پروردگارت باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خداوند، جمیل است
و زن، جمال اوست
جمال الهی را
با زشتی و پلیدی مناسبتی نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

چون آیینه دل
روبه روی خدا قرار گرفت
جلوۀ خداوند
در آیینه منعکس گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

به سبب عشق الهی
خودتان را
از سیل ویرانگر هرزه‌گرایی و زشتی نجات بخشید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زیباسیرتان
همانند طاووس‌اند و نیازی به آرایش کردن ندارند
این بوقلمون است که هر لحظه خود را به رنگی در می‌آورد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان به واسطۀ عقل
به عشق مجازی
و به سبب قلب
به عشق آسمانی می‌رسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

برای عاشق صادق
سختی‌ها راحت‌ آید
و تلخی‌ها شیرین شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

آدمیت شایسته الان است که
جز خدا نبینند
و غیر او نخواهند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

به واسطۀ عشق و ارادت خالصانه
وصال معشوق مهیا شود

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

همانطور که جسم‌ها
نیازمند شریعت است
روحمان هم
نیازمند ولایت می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

سالک واقعی
هم از آفتاب شریعت
و هم از مهتاب ولایت بهره‌مند است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

به سبب دوری از وابستگی‌ها
و با پر و بال عشق
به آسمان‌های معنویت پرواز کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

همانند پروانه‌ها
همنشین گل‌ها باشید
و از شهد گل‌ها بچشید

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

وقتی همه کائناتدر حرکت‌اند؛
پس چرا انسان بی‌حرکت باشد؟!

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

عشق
حرکت‌دهندۀ انسان است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

عشق و آراستگی
بال پرواز به آسمان‌های اعلاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان‌ها در بند استکبارند
رهایی از استکبار
جز با عشق الهی میسر نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

مبارک است
آن‌که از مرز انسانیت بگذرد
و به سرای ملکوت برسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

غول شهوت
منطق و استدلال نمی‌فهمد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

بهشتیان را
با شهوات سر و کاری نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دو اصل مهم نماز
شناخت خود
و توجه به معبود است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

ارواح مقدستجسم عشق و معرفت‌اند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

آرامش آدمی
در خوبی‌هاست و زیبایی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

علامت مؤمن غیرت اوست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دعا حرکت به سوی زیبایی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

راز و نیاز مؤمن در سحرگاه
عرش خدا را به لرزه اندازد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خداوند
همه گناهان را می‌بخشد
مگر شرک را

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

سالکی که صبر ندارد
انتقادپذیر می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زنان مؤمنه
نوامیس خدای رحمان هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خدا در وجود انسان است
در حالی که انسان‌ها
در کائنات به دنبال خدا می‌گردند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اهل شریعت در مسیر عقل
و اهل ولایت در طریق عشق حرکت می‌کنند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

برای رسیدن به حقایق الهی
باید دوستدار و علاقه‌مند به اولیای الهی بود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

آینه یکی از نیازهای انسان با کمال است.
هر چه انسان آگاه‌تر می‌شود
به همان اندازه به آینه بیشتر نیاز پیدا می‌کند،
چون عیوبش را متوجه می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

جامه آراستگی
بر قامت ناصاف برازنده نباشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

امام زمانتان را پیدا کنید.
امام زمانی که در زمان شما راه می‌رود، حرکت می‌کند و عاشق شماست.
یعنی اولیای خدا
یعنی حضرات اولیا الله
که نام امام زمان را به خود گرفتند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر مشتاق خوبی باشی
خوبی‌ها به سوی تو آیند
و چنانچه علاقه‌مند به بدی باشی
بدی‌ها جذب تو شوند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

عشق توأم با دانایی
سبب عزت و عظمت می‌گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر شما صراط مستقیم باشید،
اگر شما از اهل مستقیم باشید،
اهل صراط راست باشید،
راه راست باشید،
رب شما، مربی الهی شما،
آن مقرب شما که قائد شما حساب می‌شود
رب شما حساب می‌شود
علی‌الدوام به شما می‌گوید، سلام، سلام بر شما

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زرنگ به کسی می‌گویند
که علمش، ملکی و ملکوتی هر دو باهم باشد.
یعنی هم علوم ظاهری
و هم علوم باطنی
را به مرتبه اعلا برساند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زیبایی به دور زیبایی می چرخد.
محال است که زشتی به دور زیبایی بچرخد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

ان شاءالله عنایتی شود که ما
امام زمانمان را بشناسیم تا توسط او به
کمال و جمال رحیمی برسیم
و نادان و روسیاه از دنیا نرویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر کسی واقعا آدم باشد
یعنی اینکه عاقل است.
آدم عاقل با نور عقلش
آسمان‌ها و زمین را
می‌بیند و می‌شناسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خداوند کریم
در هر زمان و مکانی
اولیایی دارد
که از چشمه‌سار
ولایت معصومین(ع) می‌نوشند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان‌های کامل
در میان زمینیان
همچون ستارگان چشمک‌زن آسمان هستند
که دوست دارند به هر طریقی ما را
از زمختی بیرون کشیده
و به سمت زیبایی و لطافت پرواز دهند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

قلب
جایگاه زیباترین
عشق‌ها است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

چیزی که می‌تواند انسان را
به آسمان معنویت پرواز دهد
اعتقاد و یقین به خداست.
تا انسان به این دو اصل نرسد
هرچقدر هم که زحمت و ریاضت بکشد.
نتیجه‌ای نمی‌تواند ببرد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

روح ایمان
زمانی به روح قدسی تبدیل می‌شود
که عاشق و معشوق یکی شوند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر میلیاردها سال از اولیای الهی دور باشیم،
تنها با یک آه سحرگاهی نزدیک می‌شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

معرفت
از درون رسالت بیرون می‌آید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دوزخیان
همیشه ناراحت و افسرده‌اند،
در حالی که بهشتیان
همیشه در وجد و شادمانی هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر واقعا تشنه و شیفته امام زمان(ع) هستی،
جوینده ی ولی زمان خودت باش
تا به حقیقت امام زمان(ع)
و حریم ولایت راه یابی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اولیای الهی
تصویرگران این عالم هستند.
اگر ما خاکمان را با آب مخلوط کنیم تا گل شود،
آن تصویرگر رحمانی راحت ما را می‌سازد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زن نیک سیرت
مروارید عشق
در صدف قلب
مرد مؤمن است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

درون انسان شیطانیست
به نام نفس
از شیطان درون
به خداوند رحمان پناه ببرید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

هر انسانی که سرشت او
توسط خضر طریق
به روح ایمان تأیید نشود
پذیرنده هر شکلی
و رونده هر سویی می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

حس زیبایی و زیباپسندی
در ذات انسان
نهفته است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر انسان به عشق نرسد
به عقل آسمانی، روحانی هم نمی‌رسد.
عقل روحانی
چراغ روح و چراغ ملکوت است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

ما درس عشق می‌دهیم،
عشقی که به دستور خدا توجه کرده،
عمل کن و نزدیک شجره ملعونه نرو.
بیا و جلوه زیبایی را ببین.
بسوز و بساز و صبر کن تا
پاک شوی و به نور برسی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان دارای سه بُعد
نفس، عقل و عشق است.
اگر در هر کدام نقصی باشد
آدمی را از اصل خود دور می‌کند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دل‌هایتان را به واسطه
کوثر عشق وسیع کنید.
عشق، نسیم بهاری است
که فضای دل‌ها را بزرگ،
با صفا و قشنگ می‌کند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

در زمانی زندگی می‌کنیم
که علم با سرعت در حال پیشرفت است.
این علم‌های زمینی نباید دلیل شود که ما
از معنویت و آدمیت خودمان دور شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

از خداوند رحمان خواستاریم که
به جای مطالعه بیشتر،
به قلب‌هایمان متوجه شویم
و عاشقانه به دنبال
امام زمانمان باشیم
تا نادان و جاهل از دنیا نرویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر به عنایت خداوند،
هدایت مردم به دست ما سپرده شد،
باید هر لحظه متصل به خداوند رحمان باشیم
تا او حافظ و نگهبان ما باشد،
چرا که کوچکترین لغزشی از جانب ما باعث انحراف دیگران می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

افراط و تفریط نکنید
اگر جلوی خورشید بروی می‌سوزی
اگر دور از خورشید هم بایستی منجمد می‌شوی.
در این سوختن و منجمد شدن
هیچی نیست و هیچ کمالی وجود ندارد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، معنی هو معکم اینما کنتم ، خدای درون، خدا در درون همه موجودات است

همه موجودات در درون خود، خدا دارند.
اینکه فرموده:«هو معکم اینما کنتم»،
این همان خدای درون خودمان است
اینکه سخن می‌گوییم، عقل داریم، عشق داریم، همه از ناحیه اوست؛
ولی اگر حقایق را متوجه نمی‌شویم، از ناحیه نفس ماست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، خودمان را پیدا کنیم کی بودیم و کی هستیم؟،خودشناسی

خودمان را پیدا کنیم که کی بودیم؟
چه مقامی داشتیم و کی هستیم؟
این آدم (ع)، پدر ما، کی بود که ملائکه سجده‌اش می‌کردند؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، توحید و خداشناسی

اگر تا دَم مرگ بحث از توحید باشد، ضرر که نکرده ایم هیچ، بیشترین سود را هم برده‌ایم.
تمام کسانی که از طریق شرک، شک و یا کفر گمراه شدند، فقط به واسطه این است که توحید و خداشناسی‌ را متوجه نشدند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، حقیقت قرآن، مه‌روی زیبا

«قرآن»
حال است، میِ ناب است، مجموعه عشق است.
این قرآن؛ کتاب نیست، جوهر سیاه نیست،
کلید قلب و عشق است
با عشق
قفل دلتان را باز کنید
و این عروس مه‌روی زیبا را در آن پنهان کنید
تا یک روزی مشاهده‌اش کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، دو نیرو در درون انسان

ما که خدا خدا می‌کنیم،
چه دلیلی دارد که درون ما دو نیروی دیگر فرمان بدهند؛
نیروی نفس اماره که هرزه‌گرایی می‌کند و نیروی نفس لوامه که بگوید نکن.
اگر من متخلق به اخلاق الله هستم که نیازی به این دو نفس نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، فنا و بقا

ما فانی می‌شویم که به حق پیوند بزنیم.
سپس، توسط حق باقی می‌شویم و سخنگوی حق، یعنی خلیفه خدا شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، گذر از نفس ملکی به سوی نفس مطمئنه

ما از این نفس مُلکی و مَلکوتی، از نفس امّاره و لوّامه،
باید به نفس جبروتی یا به تعبیری به نفس مطمئنه برسیم
که همان نفس خدای رحمان است و در ما غیب است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، به دنبال توحید و خداشناسی

ما در این عمر کوتاه، باید به دنبال توحید و خداشناسی باشیم
و اگر وقت بگذاریم برای اینکه خداشناسی خود را درست کنیم، ضرر نکرده‌ایم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، چگونه آبرومند زندگی کنیم؟

سعی کنیم آبرومند زندگی کنیم.
آبروی ما به این است که از گِل به روح برسیم و روح‌القدس شویم
و از آتش به نور برسیم و ملائکه شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات انگیزشی، پاک کردن قلب از کفر و تاریکی

اگر قلب‌های ما در کفر و تاریکی است،
عقل که داریم، نسبت به حیوانات برتری که داریم.
پس، درصدد پاک کردن تیرگی قلب برآییم و زنده‌اش کنیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات انگیزشی، خودشناسی، چه کسی هستیم؟

آیات قرآن آمده که ما خودمان را بشناسیم
کی بودیم و کی هستیم؛
آن وقت ما را راهنما می‌شود به‌سوی آن چیزی که اول بودیم؛
به‌سوی صورت زیبا و خلقت زیبا.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن های ناب، راه های خروج از تاریکی، به سوی نور

سلوك، تقوا، بندگی و عبادات و شكرگزاری ما
برای این است كه به خدا برسیم؛
یعنی از تاریكی بیرون بیاییم،
به خورشید نزدیك شده و بی سایه شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، چرا از مرگ می ترسیم؟، علت ترس از مرگ

ما اگر بدانیم که در آن دنیا بهترین چیزها هست،
حقایق هست، لذایذ هست، و مه‌رویان هستند،
دلیلی ندارد که از مرگ بترسیم.
اینکه یک وقت ها ما تن به ذلت می‌دهیم و فرمان‌بردار هرکس هستیم، به خاطر ترس از مرگ است؛
ترس از مرگ هم به خاطر نشاختن عالم آخرت و عالم غیب است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، مقربان، سابقان، کلمات معنوی

همه ما آمده‌ایم که کلمات معنوی را بشناسیم و بفهمیم؛
وقتی که شناختیم، تصدیق کنیم و بپذیریم
تا از مقربان، سابقان و قدسیان شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، مفهوم ولایت

ولایت، ابر پربار است
ابر بارانی دارد،
هم سبزه‌زار می‌کند
و هم پاک می‌سازد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، علت خروج آدم از بهشت

اگر ابلیس، آدم(ع) را از بهشت بیرون نمی‌انداخت،
آیا امروز ما انسانی به نام محمد(ص)،عیسی(ع)، علی بن ابی‌طالب(ع)، حضرات معصومین(ع)،امام زمان(ع)
و این همه حقایق داشتیم؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، چگونه مطهر شویم؟، راه رهایی

ما این مقام، این علم، این کتاب، این پول، این موقعیت خود را حاضر نیستیم از دست بدهیم.
اینها إلهه است؛
ولی فرموده:«لا إاله إلا الله».رها کن این إلهه‌ها را
اگر انسان پیش الله برود، مطهر می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، مفهومی، عرش پروردگار، مفهوم عرش ،عرش چیست؟

عرش پروردگار
حقایق قرآن است، معارف پروردگار است
عرش پروردگار
دیدگاه خدای رحمان، چشم خدای رحمان است.
این عرش، برای اولیای الهی است
برای پاکان و صابران الهی است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نوشته مفهومی، بهشت چیست؟، عالم بالا و عالم پایین چه مفهومی دارد؟

بهشت، یعنی زیبایی
زیبایی در این دنیا، به صورت فیزیکی است
و در آن دنیا، غیر فیزیکی؛
یعنی رحمانی است.
عالم بالا، یعنی آسمانی و روحانی.
عالم پایین، یعنی جسمانی و دنیایی.
مقربان الهی در همین عالم جسمانی هم با جسم فیزیکی‌شان در بهشت قرار دارند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نوشته مفهومی، نور چیست و کجاست؟

هر چیزی که دیده می‌شود، دارای نور است.
اگر چیزی نور نداشته باشد، وجود ندارد.
وجود هر موجود و کالبدی، دارای نور است.
نور، حقیقت این هستی هست.
تمام ذرات این عالم، تمام زشت و زیبای این عالم،
دارای نور هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، چگونه هدایت شویم؟

اگر می‌خواهید هدایت شوید
و دل‌هایتان هدایت شود و پاک گردید،
عاشق وارسته را پیدا کنید.
عاشق، مؤمن است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، راه ولایت و رسالت

اگر اولیای الهی با نور خودشان، نور شریعت و معرفت،
راه را برای این انسان‌ها روشن نكنند و آنها را با خودشان نبرند،
راه رسالت و ولایت ناپدید می‌شود.
پس اگر راه، آشكار هست برای این است كه او هست، اوست كه دارای نور است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات کوتاه، راه رسیدن به حقایق

اگر کلمات بزرگان که سراسر نور و روح و مقامات است،
در قلب‌های ما تاثیر نمی‌گذارد
به خاطر این است که اسیر این عالم علم‌گرا هستیم و مغزهای خود را تقویت می‌کنیم.
یک لحظه به خود اجازه نمی‌دهیم که از مغز بیاییم پایین و به دل برسیم
که حقایقِ همه چیز، الله، رحمان، رحیم، بهشت، زیبایی، نورانیت و روحانیت در دل هست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات، مفهوم رحمه للعالمین

اولیای الهی، مقربان الهی، «رحمه للعالمین» هستند.
مثل آفتاب؛ انوارشان، ارواحشان و روح بخشندگی‌شان
در سراسر این سیاره‌ خاکی وجود دارد و دست بندگان محتاج را می‌گیرند
پس اگر از طریق دعا به ما تفضلاتی می‌شود
فقط توسط اولیای زمان است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات عرفانی، خداوند بسیار زیباست، انّ الله جمیل

خداوند؛ بسیار زیباست ؛
«انّ الله جمیل.»
علی‌الدوام هم این جمال زیبا را می‌بینیم.
آن چیزی كه زیبا‌تر از هر زیبایی است،
آن بهشت است و زیباتر از خدا موجودی نیست،
خدا؛ بهشت است،
پس چرا تشخیص دهنده‌ی این زیبایی نیستیم؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،صاحب زمان کیست؟

اگر انسانی در این دنیا صاحب نداشته باشد،
در غفلت است، در كثرت است.
اگر كسی در دوران زندگی خود، صاحبِ زمانی نداشته باشد،
در فخرفروشی و گزافه‌گویی است؛
تا زمانی كه به زیارت مقابر برود؛
یعنی به دیدار اولیای خدا برود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته‌های معنوی،چگونه بی نقص باشیم؟

خدا بی‌نقص است؛
ما همه از بی‌نقص آشكار شدیم،
باید به سوی آن بی‌نقص برگردیم.
اگر به سمت خدا رفتیم،
اگر نفس ما آرام شد و در نزد ربّش راضی و مرضی رفت،
این ربِّ كریم،
او را به صورت عبادی در می‌آورد و او را «بهشتی» داخل می‌کند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته های معنوی، به سوی عیسی مسیح و عالم وحدت

مقام ما در انتهای راه،
صورت زیبا و جمال بسیار زیبا است.
جایگاه و مكان فاطمه(س) است،
سیاره‌ی زهره است، عالم وحدت است،
همانجا كه عیسای مسیح رفت.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته های معنوی، برترین عبادت چیست؟

اگر می‌گویند به صورت علی بن ابیطالب(ع) نگاه كن،
چون نگاه كردن به صورت اولیاء عبادت است،
برای این كه چهره‌ی اینها، صورت گُل است.
گُل؛ انسان را زیبا و خوشبو می‌كند.
صورت اولیاء،
انسان را به یاد زیبایی می‌اندازد و هم به یاد عشق.
و عشق، همان نسیم خوشبوست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته های حکیمانه،بهترین راه در امان ماندن

«المؤمن كالجبل الراسخ»:
اولیای خدا كوه هستند.
پناه ببرید به كوه، به اولیای الهی.
پیامبر اكرم(ص) پناه برد به كوه حرا.
موسی بن عمران پناه برد به كوه طور.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، جوانمرد کیست؟

ایمان آورندگان، جوانمردان هستند.
ایمان بیاوریم به ریسمان منوّر و روحانی خدای رحمان.
ایمان بیاوریم تا علی بن ابی‌طالب(ع)،
امیر ما ایمان‌آورندگان، امیر ما جوانمردان شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جمله مفهومی و ناب، حقیقت مقام زن

تمام پیامبران، تمام كتاب‌های آسمانی،
تمام ارزش‌هایی كه ما را به كمال مطلق می‌رساند
و از زشتی تاریكی به زیبایی نور می‌برد،
توسط زن است كه از او عیسای مسیح به دنیا می‌آید.
انجیلی كه سراسر پر از عرفان و معارف است
و یا قرآن رسول الله با تمام حقایقی كه در آن هست،
همه از زن به وجود آمده‌اند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، اولیایی تحت قبایی

آن كسانی كه به مقام تقرب،
به مقام مقربان رسیدند،
به مقام قائدان رسیدند،
آنها بی‌نام هستند؛
«اولیایی تحت قبایی».
در ظاهر یك اسمی دارند كه مردم آنها را بشناسند؛
ولی حقیقت آنها را نمی‌شناسند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جمله مفهومی، تجلی خدای رحمان، مه‌رو و زیبا شویم

خدای زیبنده‌ی رحمان
در قلب انسان کامل تجلی کرده است.
پروانه و ملائکه شوید،
تا خداوند بر قلوب شما فرشتگان جلوس کند
و وجه شما در مقابل مه‌رویان زیبا شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

کلمات ناب مفهومی، راه شهود عوالم ظاهر و باطن، عالم غیب

ما باید به‌واسطه‌ طهارت و پاكی،
دل‌های خود را به صورت مرآت در بیاوریم
و جایگاهِ خورشید عالمتاب الهی و ماه مهتاب رحمانی كنیم.
اگر این دو نور در آینه‌ی قلب ما بتابد، هیچ مشكلی نداریم.
با نور الله، عالمِ ظاهر را
و با نور رحمان، عالم غیب را
شهود می کنیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات روح بخش، به سوی صراط مستقیم صراط نور

صراط مستقیم، صراط نور است.
هر كس به سوی صراط نور برود،
در حقیقت، راه كمال و راه جمال را می‌رود،
به سوی خدا به سوی رحمان می‌رود؛
حتی یك درجه بالاتر به سوی رحیم می‌رود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن عارفانه، مفهوم و حقیقت ایمان

كسانی كه ایمان آورده‌اند،
عاشق هستند و عشق را می‌شناسند.
ایمان، یعنی عشق، عشق، یعنی ایمان.
عاشق شدن، عین مؤمن شدن است
و مؤمن شدن هم عین عاشق شدن.
اگر انسان به عشق و ایمان رسید، تازه به شریعت الهی و معرفت الهی رسیده است
و از این طریق عظمت پروردگارش را متوجه می‌شود و می‌ترسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، بقا، جاودانگی، راز رسیدن به جاودانگی

مُردن، بر دو گونه است:
مردن در نفس؛
یعنی انسان به حقایق، به عالم معنا توجهی ندارد
و سرگرم دنیا و مادّیات می‌شود.
مردن از نفس؛
یعنی انسان در اثر سلوك به عالم بالا،
از عالم ماده و دنیاپرستی می‌میرد.
اگر انسان می‌خواهد در اعلی‌علّیین بقا پیدا كند و جاوید شود، باید در عالم مُلك مُرده باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، هابیل از ملائکه است

هابیل، از ملائكه است.
اهل معرفت و معنویت است،
جایگاهش آسمانی است
وقتی هم كه پایین آمد و در زمین قرار گرفت،
هیچ گونه انتقاد و ایرادی درباره پذیرش شریعت نداشت.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن ناب، کمال، کسب کمال

كمال،
در اثر مطالعه و جمع كردن اطلاعات به دست نمی‌آید؛
بلكه در پرتو نور و روح انسان كاملی كه دارای روح قدسی ‌باشد،
كسب می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن عارفانه، نورانیت و روحانیت ایمان چگونه دیده می‌شود؟

اگر ما نورانیت و روحانیت ایمان را نمی‌بینیم،
به دلیل عینك تیره و تاری است كه به چشم زده‌ایم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

حقایق ناب،بهشت، سرشت، روح خدا، آدم

بهشت جایگاه پاكی و تمیزی است،
گِلِ ما آدمیان هم گِلِ پاك و تمیز است،
زیرا از بهشت ساخته شده است
و هیچ گونه زشتی در آن نیست.
روحی كه در این گِل دمیده شده،
آن هم پاك و مطهر است
چون از روح خدا می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

حقایق، اسماء الحسنی، مقربان الهی ، اولیاء

در همه‌ی زمان‌ها، اسماءالحسنی داریم، اولیاء داریم؛
منتها گمنام هستند.
در هر عصر و زمانی، مقربان الهی،
ارواح و انوار طیبه‌ قدسی هستند؛
اگر نباشند، این از عدالت خدا به دور است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نمایش بیشتر
لطفا تا انتهای بارگذاری صبر نمائید.
کلیپ سالگرد عروج لاهوتی استاد، ویدئو، کلیپ عارف صاحبدل یعقوب قمری، زندگینامه
کلیپ سالگرد عروج لاهوتی عارف صاحبدل
جملات روح بخش، جملات ناب، عکس نوشته،متن نوشته
جملات روح بخش
تابلو نقاشی زن روستایی، تابلو رنگ روغن
تابلو نقاشی زن روستایی
تمثال مبارک استاد، تصاویر عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تمثال مبارک عارف صاحبدل