جملات ناب و روح‌بخش عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل

حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

عکس نوشته، معنی هو معکم اینما کنتم ، خدای درون، خدا در درون همه موجودات است

همه موجودات در درون خود، خدا دارند.
اینکه فرموده:«هو معکم اینما کنتم»،
این همان خدای درون خودمان است
اینکه سخن می‌گوییم، عقل داریم، عشق داریم، همه از ناحیه اوست؛
ولی اگر حقایق را متوجه نمی‌شویم، از ناحیه نفس ماست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، خودمان را پیدا کنیم کی بودیم و کی هستیم؟،خودشناسی

خودمان را پیدا کنیم که کی بودیم؟
چه مقامی داشتیم و کی هستیم؟
این آدم (ع)، پدر ما، کی بود که ملائکه سجده‌اش می‌کردند؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، توحید و خداشناسی

اگر تا دَم مرگ بحث از توحید باشد، ضرر که نکرده ایم هیچ، بیشترین سود را هم برده‌ایم.
تمام کسانی که از طریق شرک، شک و یا کفر گمراه شدند، فقط به واسطه این است که توحید و خداشناسی‌ را متوجه نشدند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، حقیقت قرآن، مه‌روی زیبا

«قرآن»
حال است، میِ ناب است، مجموعه عشق است.
این قرآن؛ کتاب نیست، جوهر سیاه نیست،
کلید قلب و عشق است
با عشق
قفل دلتان را باز کنید
و این عروس مه‌روی زیبا را در آن پنهان کنید
تا یک روزی مشاهده‌اش کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، دو نیرو در درون انسان

ما که خدا خدا می‌کنیم،
چه دلیلی دارد که درون ما دو نیروی دیگر فرمان بدهند؛
نیروی نفس اماره که هرزه‌گرایی می‌کند و نیروی نفس لوامه که بگوید نکن.
اگر من متخلق به اخلاق الله هستم که نیازی به این دو نفس نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، فنا و بقا

ما فانی می‌شویم که به حق پیوند بزنیم.
سپس، توسط حق باقی می‌شویم و سخنگوی حق، یعنی خلیفه خدا شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، گذر از نفس ملکی به سوی نفس مطمئنه

ما از این نفس مُلکی و مَلکوتی، از نفس امّاره و لوّامه،
باید به نفس جبروتی یا به تعبیری به نفس مطمئنه برسیم
که همان نفس خدای رحمان است و در ما غیب است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، به دنبال توحید و خداشناسی

ما در این عمر کوتاه، باید به دنبال توحید و خداشناسی باشیم
و اگر وقت بگذاریم برای اینکه خداشناسی خود را درست کنیم، ضرر نکرده‌ایم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، چگونه آبرومند زندگی کنیم؟

سعی کنیم آبرومند زندگی کنیم.
آبروی ما به این است که از گِل به روح برسیم و روح‌القدس شویم
و از آتش به نور برسیم و ملائکه شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات انگیزشی، پاک کردن قلب از کفر و تاریکی

اگر قلب‌های ما در کفر و تاریکی است،
عقل که داریم، نسبت به حیوانات برتری که داریم.
پس، درصدد پاک کردن تیرگی قلب برآییم و زنده‌اش کنیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات انگیزشی، خودشناسی، چه کسی هستیم؟

آیات قرآن آمده که ما خودمان را بشناسیم
کی بودیم و کی هستیم؛
آن وقت ما را راهنما می‌شود به‌سوی آن چیزی که اول بودیم؛
به‌سوی صورت زیبا و خلقت زیبا.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن های ناب، راه های خروج از تاریکی، به سوی نور

سلوك، تقوا، بندگی و عبادات و شكرگزاری ما
برای این است كه به خدا برسیم؛
یعنی از تاریكی بیرون بیاییم،
به خورشید نزدیك شده و بی سایه شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، چرا از مرگ می ترسیم؟، علت ترس از مرگ

ما اگر بدانیم که در آن دنیا بهترین چیزها هست،
حقایق هست، لذایذ هست، و مه‌رویان هستند،
دلیلی ندارد که از مرگ بترسیم.
اینکه یک وقت ها ما تن به ذلت می‌دهیم و فرمان‌بردار هرکس هستیم، به خاطر ترس از مرگ است؛
ترس از مرگ هم به خاطر نشاختن عالم آخرت و عالم غیب است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، مقربان، سابقان، کلمات معنوی

همه ما آمده‌ایم که کلمات معنوی را بشناسیم و بفهمیم؛
وقتی که شناختیم، تصدیق کنیم و بپذیریم
تا از مقربان، سابقان و قدسیان شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، مفهوم ولایت

ولایت، ابر پربار است
ابر بارانی دارد،
هم سبزه‌زار می‌کند
و هم پاک می‌سازد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، علت خروج آدم از بهشت

اگر ابلیس، آدم(ع) را از بهشت بیرون نمی‌انداخت،
آیا امروز ما انسانی به نام محمد(ص)،عیسی(ع)، علی بن ابی‌طالب(ع)، حضرات معصومین(ع)،امام زمان(ع)
و این همه حقایق داشتیم؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، چگونه مطهر شویم؟، راه رهایی

ما این مقام، این علم، این کتاب، این پول، این موقعیت خود را حاضر نیستیم از دست بدهیم.
اینها إلهه است؛
ولی فرموده:«لا إاله إلا الله».رها کن این إلهه‌ها را
اگر انسان پیش الله برود، مطهر می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، مفهومی، عرش پروردگار، مفهوم عرش ،عرش چیست؟

عرش پروردگار
حقایق قرآن است، معارف پروردگار است
عرش پروردگار
دیدگاه خدای رحمان، چشم خدای رحمان است.
این عرش، برای اولیای الهی است
برای پاکان و صابران الهی است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نوشته مفهومی، بهشت چیست؟، عالم بالا و عالم پایین چه مفهومی دارد؟

بهشت، یعنی زیبایی
زیبایی در این دنیا، به صورت فیزیکی است
و در آن دنیا، غیر فیزیکی؛
یعنی رحمانی است.
عالم بالا، یعنی آسمانی و روحانی.
عالم پایین، یعنی جسمانی و دنیایی.
مقربان الهی در همین عالم جسمانی هم با جسم فیزیکی‌شان در بهشت قرار دارند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نوشته مفهومی، نور چیست و کجاست؟

هر چیزی که دیده می‌شود، دارای نور است.
اگر چیزی نور نداشته باشد، وجود ندارد.
وجود هر موجود و کالبدی، دارای نور است.
نور، حقیقت این هستی هست.
تمام ذرات این عالم، تمام زشت و زیبای این عالم،
دارای نور هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، چگونه هدایت شویم؟

اگر می‌خواهید هدایت شوید
و دل‌هایتان هدایت شود و پاک گردید،
عاشق وارسته را پیدا کنید.
عاشق، مؤمن است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، راه ولایت و رسالت

اگر اولیای الهی با نور خودشان، نور شریعت و معرفت،
راه را برای این انسان‌ها روشن نكنند و آنها را با خودشان نبرند،
راه رسالت و ولایت ناپدید می‌شود.
پس اگر راه، آشكار هست برای این است كه او هست، اوست كه دارای نور است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات کوتاه، راه رسیدن به حقایق

اگر کلمات بزرگان که سراسر نور و روح و مقامات است،
در قلب‌های ما تاثیر نمی‌گذارد
به خاطر این است که اسیر این عالم علم‌گرا هستیم و مغزهای خود را تقویت می‌کنیم.
یک لحظه به خود اجازه نمی‌دهیم که از مغز بیاییم پایین و به دل برسیم
که حقایقِ همه چیز، الله، رحمان، رحیم، بهشت، زیبایی، نورانیت و روحانیت در دل هست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات، مفهوم رحمه للعالمین

اولیای الهی، مقربان الهی، «رحمه للعالمین» هستند.
مثل آفتاب؛ انوارشان، ارواحشان و روح بخشندگی‌شان
در سراسر این سیاره‌ خاکی وجود دارد و دست بندگان محتاج را می‌گیرند
پس اگر از طریق دعا به ما تفضلاتی می‌شود
فقط توسط اولیای زمان است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات عرفانی، خداوند بسیار زیباست، انّ الله جمیل

خداوند؛ بسیار زیباست ؛
«انّ الله جمیل.»
علی‌الدوام هم این جمال زیبا را می‌بینیم.
آن چیزی كه زیبا‌تر از هر زیبایی است،
آن بهشت است و زیباتر از خدا موجودی نیست،
خدا؛ بهشت است،
پس چرا تشخیص دهنده‌ی این زیبایی نیستیم؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،صاحب زمان کیست؟

اگر انسانی در این دنیا صاحب نداشته باشد،
در غفلت است، در كثرت است.
اگر كسی در دوران زندگی خود، صاحبِ زمانی نداشته باشد،
در فخرفروشی و گزافه‌گویی است؛
تا زمانی كه به زیارت مقابر برود؛
یعنی به دیدار اولیای خدا برود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته‌های معنوی،چگونه بی نقص باشیم؟

خدا بی‌نقص است؛
ما همه از بی‌نقص آشكار شدیم،
باید به سوی آن بی‌نقص برگردیم.
اگر به سمت خدا رفتیم،
اگر نفس ما آرام شد و در نزد ربّش راضی و مرضی رفت،
این ربِّ كریم،
او را به صورت عبادی در می‌آورد و او را «بهشتی» داخل می‌کند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته های معنوی، به سوی عیسی مسیح و عالم وحدت

مقام ما در انتهای راه،
صورت زیبا و جمال بسیار زیبا است.
جایگاه و مكان فاطمه(س) است،
سیاره‌ی زهره است، عالم وحدت است،
همانجا كه عیسای مسیح رفت.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته های معنوی، برترین عبادت چیست؟

اگر می‌گویند به صورت علی بن ابیطالب(ع) نگاه كن،
چون نگاه كردن به صورت اولیاء عبادت است،
برای این كه چهره‌ی اینها، صورت گُل است.
گُل؛ انسان را زیبا و خوشبو می‌كند.
صورت اولیاء،
انسان را به یاد زیبایی می‌اندازد و هم به یاد عشق.
و عشق، همان نسیم خوشبوست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نکته های حکیمانه،بهترین راه در امان ماندن

«المؤمن كالجبل الراسخ»:
اولیای خدا كوه هستند.
پناه ببرید به كوه، به اولیای الهی.
پیامبر اكرم(ص) پناه برد به كوه حرا.
موسی بن عمران پناه برد به كوه طور.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، جوانمرد کیست؟

ایمان آورندگان، جوانمردان هستند.
ایمان بیاوریم به ریسمان منوّر و روحانی خدای رحمان.
ایمان بیاوریم تا علی بن ابی‌طالب(ع)،
امیر ما ایمان‌آورندگان، امیر ما جوانمردان شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جمله مفهومی و ناب، حقیقت مقام زن

تمام پیامبران، تمام كتاب‌های آسمانی،
تمام ارزش‌هایی كه ما را به كمال مطلق می‌رساند
و از زشتی تاریكی به زیبایی نور می‌برد،
توسط زن است كه از او عیسای مسیح به دنیا می‌آید.
انجیلی كه سراسر پر از عرفان و معارف است
و یا قرآن رسول الله با تمام حقایقی كه در آن هست،
همه از زن به وجود آمده‌اند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، اولیایی تحت قبایی

آن كسانی كه به مقام تقرب،
به مقام مقربان رسیدند،
به مقام قائدان رسیدند،
آنها بی‌نام هستند؛
«اولیایی تحت قبایی».
در ظاهر یك اسمی دارند كه مردم آنها را بشناسند؛
ولی حقیقت آنها را نمی‌شناسند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جمله مفهومی، تجلی خدای رحمان، مه‌رو و زیبا شویم

خدای زیبنده‌ی رحمان
در قلب انسان کامل تجلی کرده است.
پروانه و ملائکه شوید،
تا خداوند بر قلوب شما فرشتگان جلوس کند
و وجه شما در مقابل مه‌رویان زیبا شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

کلمات ناب مفهومی، راه شهود عوالم ظاهر و باطن، عالم غیب

ما باید به‌واسطه‌ طهارت و پاكی،
دل‌های خود را به صورت مرآت در بیاوریم
و جایگاهِ خورشید عالمتاب الهی و ماه مهتاب رحمانی كنیم.
اگر این دو نور در آینه‌ی قلب ما بتابد، هیچ مشكلی نداریم.
با نور الله، عالمِ ظاهر را
و با نور رحمان، عالم غیب را
شهود می کنیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات روح بخش، به سوی صراط مستقیم صراط نور

صراط مستقیم، صراط نور است.
هر كس به سوی صراط نور برود،
در حقیقت، راه كمال و راه جمال را می‌رود،
به سوی خدا به سوی رحمان می‌رود؛
حتی یك درجه بالاتر به سوی رحیم می‌رود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن عارفانه، مفهوم و حقیقت ایمان

كسانی كه ایمان آورده‌اند،
عاشق هستند و عشق را می‌شناسند.
ایمان، یعنی عشق، عشق، یعنی ایمان.
عاشق شدن، عین مؤمن شدن است
و مؤمن شدن هم عین عاشق شدن.
اگر انسان به عشق و ایمان رسید، تازه به شریعت الهی و معرفت الهی رسیده است
و از این طریق عظمت پروردگارش را متوجه می‌شود و می‌ترسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، بقا، جاودانگی، راز رسیدن به جاودانگی

مُردن، بر دو گونه است:
مردن در نفس؛
یعنی انسان به حقایق، به عالم معنا توجهی ندارد
و سرگرم دنیا و مادّیات می‌شود.
مردن از نفس؛
یعنی انسان در اثر سلوك به عالم بالا،
از عالم ماده و دنیاپرستی می‌میرد.
اگر انسان می‌خواهد در اعلی‌علّیین بقا پیدا كند و جاوید شود، باید در عالم مُلك مُرده باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، هابیل از ملائکه است

هابیل، از ملائكه است.
اهل معرفت و معنویت است،
جایگاهش آسمانی است
وقتی هم كه پایین آمد و در زمین قرار گرفت،
هیچ گونه انتقاد و ایرادی درباره پذیرش شریعت نداشت.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن ناب، کمال، کسب کمال

كمال،
در اثر مطالعه و جمع كردن اطلاعات به دست نمی‌آید؛
بلكه در پرتو نور و روح انسان كاملی كه دارای روح قدسی ‌باشد،
كسب می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

متن عارفانه، نورانیت و روحانیت ایمان چگونه دیده می‌شود؟

اگر ما نورانیت و روحانیت ایمان را نمی‌بینیم،
به دلیل عینك تیره و تاری است كه به چشم زده‌ایم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

حقایق ناب،بهشت، سرشت، روح خدا، آدم

بهشت جایگاه پاكی و تمیزی است،
گِلِ ما آدمیان هم گِلِ پاك و تمیز است،
زیرا از بهشت ساخته شده است
و هیچ گونه زشتی در آن نیست.
روحی كه در این گِل دمیده شده،
آن هم پاك و مطهر است
چون از روح خدا می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

حقایق، اسماء الحسنی، مقربان الهی ، اولیاء

در همه‌ی زمان‌ها، اسماءالحسنی داریم، اولیاء داریم؛
منتها گمنام هستند.
در هر عصر و زمانی، مقربان الهی،
ارواح و انوار طیبه‌ قدسی هستند؛
اگر نباشند، این از عدالت خدا به دور است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نمایش بیشتر
لطفا تا انتهای بارگذاری صبر نمائید.
کلیپ سالگرد عروج لاهوتی استاد، ویدئو، کلیپ عارف صاحبدل یعقوب قمری، زندگینامه
کلیپ سالگرد عروج لاهوتی عارف صاحبدل
جملات روح بخش، جملات ناب، عکس نوشته،متن نوشته
جملات روح بخش
تابلو نقاشی زن روستایی، تابلو رنگ روغن
تابلو نقاشی زن روستایی
تمثال مبارک استاد، تصاویر عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تمثال مبارک عارف صاحبدل