حق فقط تویی


حق فقط تویی، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

حق فقط تویی

بیا دوباره‌ام بگو
به گوش جان و هم فلک
بگو که حق فقط تویی
به قلب عاشقم بگو
بگو که عشق و رب تویی
در این سرای بی‌کسی
فقط تویی

بیا دوباره‌ام بگو
در آسمان قلب من
قمر فقط تویی، تویی
تویی که در درونمی
تویی که آبرویمی
تویی تو سرنوشت من
تو جاری بهشت من

بیا دوباره‌ام بگو
تو عشق من
تو دین من
تو بر فراز دیده‌ام
جمال مطلقی عزیز!
و افتخار من همین
ز تو پری خریده‌ام
که پر زنم به هر نفس
رها شوم ز این قفس

زهرا قمری سمایی