خداوندگار عشق، یعقوب قمری شریف آبادی


خداوندگار عشق، یعقوب قمری شریف آبادی

خداوندگار عشق، یعقوب قمری شریف آبادی

ای مه جبینم تو را درود .
ای بهار جاودانگی ، با هر نفست، نبض حیات عاشقانه می‌تپد و بلبلان گلستان خضرا مستانه نغمه شکر سر می‌دهند.
چه زیباست فصل شکفتن، آن هنگامی که از آغوش گرم تو آغاز می‌شود.
تو را سپاس بیکران
سالهاست برایمان مأمن آرامشی و در جان بیقرارمان حیات را روانه می‌کنی.

دراولین روز از نگین فصل بهار، به یمن مبارک روز میلادت، از پشت پنجره احساس به تماشای تو نشسته و باری دیگر چشمانم از تمثال وجه دلربایت به وجد آمده و شبنم دقایق دوست داشتنت، رقص کنان، صورتم را به عشق تو پاک می‌کنند و لبانم را غرق در شادی می‌سازند .
خرداد عاشقانه رخ نشان می‌دهد تا همگان نگین شهرش را به تماشا بنشینند و دل به گوهری بسپارند که بی‌همتاست و جاودانه.
امروز در کرانه‌های شادی ایستاده‌ام رو به مسیری که نشان از تو دارد.

به یاد می‌آورم
باران رحمتی را که در خشکسالی نادانی، طراوت دانایی را به من هدیه داد.
شکفتن گل‌های معطری که هر دم جانم را به شکوه دل انگیز کلامت زنده می‌ساخت.

به یاد می‌آورم
شب‌های بی‌تابی را که با یاد تو به آرامش می‌رسیدم و مهربانی و عشق را به من ارزانی می‌داشتی.
و به یاد می‌آورم خوبی‌های بی‌نهایتت را که در گستره کاغذ نمی‌گنجد.
اما می‌دانم برای آموختن پرواز و اوج گرفتن به سوی کمال، تداعی همین خاطرات کوچک و بزرگ، به قدم‌هایم همت و اراده می‌بخشد.

به پاس تمام خوبی‌هایت تو را شکر .
شادی میلاد تو
یعنی شکفتن در خضرا
یعنی ماندگار شدن در وادی عشق
یعنی حرکت به سوی نور

امروز دریافتم میلاد تو روز محکم کردن پیمان‌هاست.
پیمان میان من و تو
تویی که بی‌تکرار آموختی‌ام از علم آسمانی.
و گاه و بیگاه نشاندی‌ام بر سر سفره مهربانی.

در هر خطایم دست بخششت سایه‌بان شد و در تنهایی و سختی حضورت مرهم زخم‌ها.
اکنون بار دیگر می‌خواهم جانم را جاودانه به قلب بهشتی‌ات پیوند زنم تا تمام هستی‌ام تو باشی.


مهتابم امروز تمام وجودم را به تو می‌سپارم تا خرداد جانم از عطر ناب حضورت طراوت یابد.

پس بتاب که با تابش نور تو، شب‌های ظلمانی دلم به روشنی می‌رود.

بمان با من که با تو هستی‌ام رنگ عشق می‌گیرد.
بمان و باورم کن.
امروز با اخلاص، اعتقاد و ایمانی که ارمغان عشق توست میثاقم را با تو استوارتر می‌کنم و شکوه میلاد خجسته‌ات را در آسمان و زمین شکر می‌گویم.

۱ خرداد ۱۳۹۷
خط خطی های دلتنگی مجموعه رقص قلم

زینب قمری صبرایی