شب قدر


شب قدر، استاد یعقوب قمری شریف آبادی، زهرا قمری سمایی

شب قدر

آیت (فی لیلة‌القدری)، قمر! جانم فدایت

کس ندارد معرفت بر ذات قدس کبریایت

زاهدی بی عشق تو یک کوله از بیهودگی است

عشق و شیدایی به درگاهت بود زاد ولایت

زهرا قمری سمایی