عشق و آزادی


عشق و آزادی، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

عشق و آزادی

استاد یعقوب قمری شریف آبادی
عارفی است عشق‌گستر
که در گستره عرفان ناب و حقیقی
جدای از عرفانهای کاذب رایج در اجتماع کنونی
در بلندترین نقطه کمال ایستاده است
در آینه اعتقادات او
عرفان؛ علم آسمانهاست،
علم بهشت است
علم عرفان؛ علم عاشقی است
و علوم دیگر در خطر مکر و تزویر و طغیان‌گری قرار دارد
ایشان هرگز آلوده وسوسه ثروت‌اندوزان و صید شهرت‌طلبان نشد
و دل‌آگاه و بی‌پروا
با اعیان و اشراف و علمای متکبر
با غرور و دلسوزی و تاسف رفتار می‌کرد و می‌فرمود: علم بدون تزکیه و بدون عمل،
بزرگترین حجاب است برای رویت جمال حق
و نیز علم‌اندوزی و ثروت‌اندوزی که برای جامعه نباشد، وبال است.
ایشان در طول زندگی عاشقانه و عارفانه خود
نه تنها پرچم هیچ وابستگی‌ای بر فراز منزلش افراشته نشد
بلکه بر نامهٔ عمل هیچ وابسته‌ای مهر تایید نمی‌زند
و اینک که بر اریکه قصر زیبا‌رویان و زیبا‌گویان تکیه زده است
با صدایی رسا شعار عشق و آزادگی را بر گوش جهانیان طنین‌افکن شده است.

زهرا قمری سمایی