قدرت نور


قدرت نور

قدرت نور


حکمت، کرامت و قدرت خدایی حضرت استاد، یعقوب قمری شریف‌آبادی، بی‌همتا بود؛ چراکه او از خاصان خداوند بر روی زمین بود تا قدرت نور بر تاریکی، ایمان بر کفر و آگاهی بر جهل را در منظر دید انسان‌ها به تصویر کشد.

فاطمه قمری خضرایی