تابلو نقاشی رنگ روغن

بهشت مریم

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، بهشت مریم اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«بهشت مریم»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 180 در 120 سانتیمتر، 1349ش

«بهشت مریم» از زمینه‌ای آرام و رؤیایی، حکایت‌گر حضور مریم(س) در بهشتی سرشار از طراوت ملکوتی است. جلوه‌های بصری حاکم بر این اثر، وقار نورانیتی قدسی را به نمایش می‌گذارد. چهره معصومانه به همراه ظرافت لباس و مناظر زمینه اثر، نمادی از اوج پاکی و معصومیت به شمار می‌رود. گفتنی است بخش رنگی این اثر، برگرفته از عکس آتلیه نقاشی است که در آتلیه نقاشی استاد قابل مشاهده است.تابلو نقاشی رنگ روغن، بهشت مریم اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی