تابلو نقاشی رنگ روغن

تجلی نور

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، تجلی نور اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«تجلی نور»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 190 در 110 سانتیمتر، 1360ش

در «تجلی نور» که آمیزه‌ای از نقاشی و نمادپردازی مذهبی است، تمامی نقش‌ها با دقت و ظرافتی استادانه بر روی بوم به نمایش درآمده است.

در این اثر، سیمای امام خمینی(س) چون خورشیدی جهان‌تاب ترسیم گردیده که در عصر جهل و ظلمت، با انوار آسمانی خود، درس ایستادگی به ملت مظلوم فلسطین در برابر ظلم و ستم و حمایت همه جانبه از قدس شریف و حرکت به‌سوی تعالی را به جهانیان می‌آموزد.تابلو نقاشی رنگ روغن، تجلی نور اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی