تابلو نقاشی رنگ روغن

حامی محرومان

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، حامی محرومان اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی، امام موسی صدر، فلسطین
«حامی محرومان»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 70 در 50 سانتیمتر، 1363ش

تصویر امام موسی صدر به همراه آوارگان فلسطینی، ترکیبی است از ادغام تدریجی نور و سایه که تأثیر ملموس بار عاطفی اثر بر روی تمامی پرتره‌ها، نقطه اوج تجلی روح تعهد و عطوفت را نشان می‌دهد. ترسیم فقر، تنهایی و معصومیت در چهره کودکان و سالخوردگان آواره فلسطینی به همراه حالت نمادین دستان امام موسی صدر که متواضعانه حکایتگر لزوم حمایت و خدمت به ستمدیدگان است، از ویژگی‌های بارز این اثر به شمار می‌رود.