تابلو نقاشی رنگ روغن

رحیل عشق

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، رحیل عشق اثر عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

«رحیل عشق»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم 100 در 80 سانتیمتر، 1370ش

«رحیل عشق» که اقتباسی از چهره منسوب به پیامبر اکرم(ص) در سن جوانی است، با قلمی استوار و ملهم از عشقی پاک، بر روی بوم نقاشی ترسیم شده است.

در این اثر که آمیزه‌ای از نور و رنگ است، صورت مدور و محبوب پرتره، در هم‌آوایی کامل با چشم‌ها و گونه‌ها و لب‌ها، در اوج ظرافتی هنری جلوه‌نمایی می‌کند.

سیمای رسول خدا(ص) همچون گل سفیدی است که در گلستان انبیای الهی جلوه‌ای خاص یافته و نوید طلوع خورشید رسالت بر فراز جبل النور را می‌دهد که خود مقدمه هدایت قافله بشریت به‌سوی کمال است.

استاد پس از اتمام این اثر، به فعالیت‌های عملی خویش در عرصه هنر نقاشی پایان دادند و «رحیل عشق» را حُسن ختام آثار هنری خود قرار دادند.

گفتنی است استاد تابلوی «رحیل عشق» را به دو صورت مختلف نقاشی نموده‌اند.تابلو نقاشی رنگ روغن، رحیل عشق اثر یعقوب قمری شریف آبادی