تابلو نقاشی رنگ روغن

سیمای امام

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، سیمای امام اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«سیمای امام»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در60 سانتیمتر، 1357ش

«سیمای امام» پرتره امام خمینی(س) است که در سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران ترسیم شده است. دقت و ظرافت در بازنمایی شکوه، اقتدار معنوی و عمق نگاه حضرت امام، از نکات برجسته این اثر به‌شمار می‌رود.