تابلو نقاشی رنگ روغن

سیمای محبت

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، سیمای محبت اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«سیمای محبت»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در 60 سانتیمتر، 1366ش

از جمله آثار منحصر به فرد استاد، «سیمای محبت» است که در کمال زیبایی، چهره مادر استاد معنوی خویش را به نمایش می‌گذارد. پروانگان، نماد عاشقان بوستان ولایت‌اند که سرمست از شهد گل ربوبی در شمع جمال رحیمی به وصال بار می‌یابند.

آمیختگی ماهرانه و تدریجی نور و تاریکی در عین دقت و ظرافت در ترسیم خطوط منحنی، این اثر را به آمیزه‌ای از هنر و معنویت بدل کرده و سیمای محبت را در هاله‌ای از قداست و شرافت نشان داده است.