تابلو نقاشی رنگ روغن

شکوه خاطره

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، شکوه خاطره اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«شکوه خاطره»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 130 در 80 سانتیمتر، 1349ش

«شکوه خاطره» ترسیم استاد از چهره و قامت خویش در ایام میان‌سالی است. استواری و نگاه عمیق و معنادار ایشان به افق‌های دوردست، همراه با بی‌اعتنایی به زیبایی‌ها و سرگرمی‌های دنیا حکایت از همت بلند در مسیر نیل به آینده‌ای روشن دارد.