تابلو نقاشی رنگ روغن

فروغ رسالت

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، فروغ رسالت اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«فروغ رسالت»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 120 در 70 سانتیمتر، 1346ش

«فروغ رسالت» نمایانگر تمثال پیامبر اکرم(ص) در آغاز رسالت جهانی ایشان است. هنر نمایی و ظرافتی که در پرداخت اجزای مختلف این تابلو به چشم می‌خورد، بر عمق تأثیرگذاری آن افزوده است. پراکندگی لطیف و معنادار نور سبز در زمینه اثر، پیروزی آشکار پیام‌آور توحید و رستگاری را در پرتو پیروی از قرآن مجید بشارت می‌دهد.