تابلو نقاشی رنگ روغن

معراج نور

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، معراج نور اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«معراج نور»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم 100 در70 سانتیمتر، 1357ش

«معراج نور» ترکیبی موزون از رنگ و نور در نقاشی است که پختگی رنگ‌ها و حرکت جادویی قلمو در مناظر اطراف کعبه و بیت‌المقدس، جریان حیات را در این تابلو به اوج خود رسانده است.

در این اثر، حرکت امام خمینی(س) به‌موجب تأییدات غیبی در پرتو مهتاب ولایت و زهره معرفت است که جلوه ‌یافته و ترسیم‌گر راه روشن معنویت با اتکا بر توحید و مجاهدت گردیده است.