تابلو نقاشی رنگ روغن

نبی اعظم

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، نبی اعظم اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«نبی اعظم»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 140 در80 سانتیمتر، 1348ش، اقتباسی

این اثر با ابتکار استاد در ترسیم نبی اعظم(ص) در مرکز تابلو بیانگر ظهور پیامبر اکرم(ص) پس از موسی کلیم الله(ع) و عیسی روح الله(ع) بر عرصه کره خاکی است و به‌روشنی گویای طریق حنیف و ندای توحید پیامبری است که همواره دست تأیید غیبی بر سر او است. قلموی توانای جناب استاد به‌خوبی جلوه‌های آسمانی و معنوی را در این تابلو حکایت نموده است.