تابلو نقاشی رنگ روغن

نیایش

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، نیایش اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«نیایش»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در 60 سانتیمتر، 1367ش

تابلوی«نیایش» تمثال مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی است با ظرافتی هنرمندانه و در نوع خود بی‌نظیر.

در اوج شکوه و زیبایی هنری این اثر، تمامی رنگ‌های به کار برده شده در صورت و لباس‌ها با تناسبی ماهرانه و اعجاب‌انگیز، به رنگ‌های ساطع از کانون نور پاسخ می‌دهد.

وقار و آرامش تصویر در زمینه‌ای تاریک به همراه کانونی از نور که صبغه روحانی و معنوی‌اش به‌روشنی هویدا است، حکایتگر خلوتی عارفانه و جذبه‌ای عاشقانه در آسمان ایثار و جانبازی است.