تابلو نقاشی رنگ روغن

همراه مادر

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، همراه مادر اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«همراه مادر»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در 60 سانتیمتر، 1362ش

پرتره جناب استاد در سن 37 سالگی به‌همراه مادر بزرگوارشان در مشهد مقدس است. خطوط موجود در سیمای مادر عفیف، مؤمن و دلسوز استاد، حکایتگر فداکاری‌ها و تحمل سختی‌ها و مشقاتی است که در حیات 57 ساله خود با آن دست به گریبان بوده‌اند.

هر دو چهره در این تصویر با ظرافت و نورپردازی‌های ماهرانه و قابلیت هنری بسیار بالا ترسیم شده است.