تابلو نقاشی رنگ روغن

پدر

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، پدر اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«پدر»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 50 در 35 سانتیمتر، 1355ش

تابلوی حاضر، ترسیمی از پرتره رحمت‌الله قمری، پدر استاد در سن 60 سالگی است. زمینه تاریک و نورپردازی‌های اغلب آثار استاد، برجستگی خاصی به سوژه اصلی بخشیده است.