تابلو نقاشی رنگ روغن

کالسکه

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، کالسکه اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«کالسکه»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم 100 در 70 سانتیمتر، 1351ش، اقتباسی

بازتاب زیبای رنگ جاده در سینه اسب‌ها و نورپردازی ماهرانه آنها به‌همراه دقت و تأمل در ترسیم مناظر اطراف جاده از نقاط قوت این اثر به‌شمار می‌رود. جلوه‌های هنری تابلو، ترسیم‌گر فضایی بهاری و دل‌انگیز است که جذابیت خاصی به آن بخشیده است.