تابلو نقاشی رنگ روغن

کوچ بختیاری

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، کوچ بختیاری اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«کوچ بختیاری»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم 90 در 60 سانتیمتر، 1351ش

این تابلو، تصویری است روشن و زیبا از زندگی کوچ‌نشینان عشایر بختیاری، اثر حاضر که کوچ آنها را از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر نشان می‌دهد، با ظرافتی کامل و چرداختی موزون ویژگی‌ها و آداب و رسوم زندگی عشایر را بازگو می‌کند.تابلو نقاشی رنگ روغن، کوچ بختیاری اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی