کتاب انسان کامل مرآت خفیّه

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب انسان کامل مرآت خفیه، خاطرات تصویری عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • نویسنده: عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

كتابی كه در پیش روست با طرحی نو و جدید از دیدگاه عرفان اصیل اسلامی و نظرگاه آیات شریف قرآن کریم و روایات مأثور ائمه دین(ع) درصدد گشودن راهی در ظلمتكده ناسوت به سوی آب زندگانی است. نگارنده در پی بیان و اثبات این مهم است كه یگانه مفتاح رهایی آدمی از گرداب جهالت و شهوت و خودبینی، تمسك به عروۀ وثقای وجود اولیای كامل الهی و اعتصام به حَبْلُ الْمَتین انسان‌های كاملی است كه كعبه دلشان منور به حضور خدای رحمان و مرآت قلبشان تجلیگاه جمال دلربای رحیمی است.

کتاب رؤیاها و تعبیرها
کتاب رؤیاها و تعبیرها
کتاب لطایف عارفانه
کتاب لطایف عارفانه
کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
کتاب سیمای خورشید در آیینه مقالات
کتاب سیمای خورشید در آیینه مقالات