کتاب رؤیاها و تعبیرها

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب رؤیاها و تعبیرها اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • حقیقت اسرارآمیز تعبیر خواب
  • نویسنده: عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

این کتاب، با نگاهی جدید و متفاوت، نکات شگفت‌انگیز و حقایق اسرار آمیز رویا و تعبیرخواب را تبیین می‌کند و ضمن بیان اهمیت و نقش خواب و تعبیر آن در طریق رشد و کمال آدمی ، بخش کمی از خواب‌هایی را که نویسنده در طول عمر خویش تعبیر نموده، به همراه تعدادی از رویاها، مشاهدات و مکاشفات قلبی ایشان را عرضه می‌نماید. مؤلف این اثر، شکل‌گیری این مجموعه را نتیجه سال‌های متمادی صبر و استقامت خویش در مسیر عشق و طهارت باطنی دانسته و آن را مرهون الطاف کریمانه پرورش‌دهنده معنوی خویش می‌داند.

پخش صوت کتاب

گفتار اوّل: نگرشی نو به موضوع رؤیا و تعبیر خواب

  • لطایف عارفانه
    :
    :