کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • نویسنده: عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نگارنده با استناد به آیات و روایات، به ویژه سوره‌های مریم و کوثر، در صدد بیان این مهم است که حقیقت وجود زن، نور مقدس رحیمی است که به سبب ظلمت قابیلیان تاریخ، به تیرگی گراییده و چنانچه در پرتو حفظ و صیانت انسان کاملی بسان زکریای نبی (ع) و علی مرتضی (ع) قرار گیرد، همانند مریم عذرا (س) و فاطمه زهرا (س) به طهارت و نورانیت ازلی خویش نایل می‌شود و به عنوان اسوه «طائران فردوس» نجات‌بخش راغبانش از دوزخ مشتهیات ملکی به سوی فردوس مقربین می‌گردد. اما چنانچه زن از صیانت و مراقبت انسان کامل محروم شود، از جمال و سیرت بهشتی و نورانیت ازلی خود مهجور گشته، همچون «ام جمیل» به عنوان نماد «ساحران دوزخ» هبوط دهنده دلباختگان خویش به سوی «غسلین» متعفن دوزخی می‌گردد.

کتاب لطایف عارفانه
کتاب لطایف عارفانه
کتاب شکوه خاطره
کتاب شکوه خاطره
کتاب پرتوی از جمال روح‌الله
کتاب پرتوی از جمال روح‌الله
کتاب انسان کامل مرآت خفیه
کتاب انسان کامل مرآت خفیه