کتاب شکوه خاطره

خاطرات تصویری عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب شکوه خاطره، خاطرات تصویری عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • خاطرات تصویری عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی در عرصه ورزش، هنر و عرفان

کتاب «شکوه خاطره» روایت تصویری زندگی و آثار هنرمند صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی است که پس از سالها تلاش بی وقفه در عرصه ورزش، هنر و عرفان اسلامی، اکنون کیمیای سعادت را به بهای آگاهی و صبر و بصیرتی بی بدیل به دست آورده و جستجوگران زیبایی و حقیقت را به سوی قله های بلند کمال و جمال رهنمون است.

کتاب رؤیاها و تعبیرها
کتاب رؤیاها و تعبیرها
کتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق
کتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق
کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
کتاب شگفتی های مهتاب
کتاب شگفتی‌های مهتاب