کتاب انسان کامل مرآت خفیّه

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب انسان کامل مرآت خفیه، خاطرات تصویری عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • نویسنده: عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

كتابی كه در پیش روست با طرحی نو و جدید از دیدگاه عرفان اصیل اسلامی و نظرگاه آیات شریف قرآن کریم و روایات مأثور ائمه دین(ع) درصدد گشودن راهی در ظلمتكده ناسوت به سوی آب زندگانی است. نگارنده در پی بیان و اثبات این مهم است كه یگانه مفتاح رهایی آدمی از گرداب جهالت و شهوت و خودبینی، تمسك به عروۀ وثقای وجود اولیای كامل الهی و اعتصام به حَبْلُ الْمَتین انسان‌های كاملی است كه كعبه دلشان منور به حضور خدای رحمان و مرآت قلبشان تجلیگاه جمال دلربای رحیمی است.