کتاب شکوه خاطره

خاطرات تصویری عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب شکوه خاطره، خاطرات تصویری عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • خاطرات تصویری عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی در عرصه ورزش، هنر و عرفان

کتاب «شکوه خاطره» روایت تصویری زندگی و آثار هنرمند صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی است که پس از سالها تلاش بی وقفه در عرصه ورزش، هنر و عرفان اسلامی، اکنون کیمیای سعادت را به بهای آگاهی و صبر و بصیرتی بی بدیل به دست آورده و جستجوگران زیبایی و حقیقت را به سوی قله های بلند کمال و جمال رهنمون است.